Fragments, Madeleine Filippi, Caza d’Oro & Naima éditions, couverture

Fragments, Madeleine Filippi, Caza d'Oro & Naima éditions, couverture

Fragments, Madeleine Filippi, Caza d’Oro & Naima éditions, couverture