Fragments, Madeleine Filippi, Caza d’Oro & Naima éditions, intérieur

Fragments, Madeleine Filippi, Caza d'Oro & Naima éditions, intérieur

Fragments, Madeleine Filippi, Caza d’Oro & Naima éditions, intérieur